Alte activități:

Casa cu Clăi
C A S A  C U  C L Ă I 12 august 2017  CASA CU CLĂI este o acțiune de
Read more.
Workshop la Casa cu Clăi
W O R K S H O P  L A  C A S A  C U  C L Ă I
Read more.
PROPUNERE: RESTAURAREA Ansamblului „Sf. Arhangheli” din Breb
  T E M Ă  D E  P R O I E C T A R E RESTAURAREA Ansamblului „Sf.
Read more.
PROPUNERE: RESTAURAREA Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Buteasa
TEMĂ DE PROIECTARE RESTAURAREA Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Buteasa AMPLASAMENT: județul Maramureș, sat Buteasa, oraș Șomcuta Mare
Read more.
PROPUNERE: RESTAURAREA Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Sarasău
TEMĂ DE PROIECTARE RESTAURAREA Bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Sarasău AMPLASAMENT: județul Maramureș, comuna Sarasău, nr. 166A COD
Read more.
Programul de cercetare ALBACERC
P R O G R A M U L  D E  C E R C E T A R E 
Read more.
Prezentare PNMM Sighet
P R E Z E N T A R E  P N M M  S I G H E T
Read more.
Simpozion Breb
S I M P O Z I O N   B R E B 20 iulie 2018 În 20.07.2018 Asociația
Read more.
Locuința 4 ape
L O C U I N Ț A  4  A P E Urmărește-ne:
Read more.
Prezentare UNIVERSITATE ETNO
P R E Z E N T A R E  U N I V E R S I T A
Read more.
Expoziție VERNADOC
E X P O Z I Ț I E  V E R N A D O C  9-10 noiembrie 2018
Read more.
Ambulanță la Brusturi
A M B U L A N Ț Ă  L A  B R U S T U R I  24
Read more.
Ambulanță la Breb
A M B U L A N Ț Ă  L A  B R E B   martie 2018 În luna
Read more.