BREB – proiectul de restaurare a bisericii de lemn

Biserica de lemn ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Breb este clasată ca monument istoric de importanță națională, împreună cu ansamblul istoric al Casei Parohiale, cu codul L.M.I. MM-II-m-A-04529.

Este unica biserică maramureșeană ce păstrează aproape intact această relație între biserică și casa parohială împreună cu toate conexiunile sociale care reies din acestă coeziune a ansamblului.

Din punct de vedere tipologic, biserica de încadrează în puținele biserici maramureșene fără poală dublă, cu o imagine care poate dezamăgește la prima vedere prin caracterul său modest, dar care atestă vechimea și arhaicitatea sa și promite comori nebănuite la interior.

A fost construită în 1623, extinsă în 1864 în cadrul unor lucrări de modernizare care au durat până în 1890.

Păstrează elemente vechi recuperate din vechea biserică a satului vecin Copăciș ce a dispărut la finele secolului al XVII-lea: turnul datat în 1529, și învelitoarea din șindrilă de pe acoperișul interior datată în 1479.

Interiorul a fost pictat în jumătatea a doua a secolului al XVII-lea, însă în anul 1858 pictura de pe boltă și pereții interiori ai bisericii a fost acoperită cu obișnuitul cer înstelat, bordat de un brâu geometric cu motive tradiționale românești. Pictura așteaptă să fie scoasă la lumină și promite un spectacol extraordinar, așa cum mărturisesc fragmentele ce se ițesc în podul bisericii.

Din punct de vedere structural biserica are probleme grave la bază: tălpile sunt în contact direct cu pământul pe latura sudică, indică urme de degradări biologice și sunt îngrijorător torsionate. Zidăria fundațiilor este dizlocată pe laturile vest și nord.

Instabilitatea terenului de-a lungul timpului a avut repercusiuni privind stabilitatea bisericii generând deformarea ei în plan, suprasolicitarea îmbinărilor de colț până la ruperea “dinților” îmbinărilor, dislocarea absidelor laterale, în primul rând a celei nordice, tasarea bisericii (pronaosul și naosul) și înclinarea turnului.

Cununile cu secțiuni semnificative sunt și ele deformate, parțial torsionate, iar zidurile nord și sud sunt deformate pe verticală (burdușite) în special pe lungimea naosului.

Învelitoarea a fost înlocuită în anul 2019 printr-o intervenție salutară a Ambulanței pentru Monumente, însă această intervenție a fost una de urgență pentru salvarea bisericii împotriva pătrunderii apelor meteorice la interior: învelitoarea de draniță a fost realizată doar în 2 straturi și a fost concepută astfel pentru a păstra biserica uscată până la lucrările necesare de consolidare și restaurare.

Lucrările de restaurare a Bisericii de lemn ”Sfinții Arhangheli” din Breb sunt stringente din cauza problemelor de stabilitate a terenului pe care le are, din cauza atacurilor biologice care progresează în pofida faptului că învelitoarea bisericii a fost înnoită acum 4 ani, și din necesitatea de a scoate la lumină spectaculoasa pictură murală ce este ascunsă sub un strat dens de depuneri și este aproape imperceptibilă la ora actuală.

Pentru ca lucrările de restaurare să poată fi făcute, este necesară realizarea și avizarea proiectului de restaurare în faza D.A.L.I. pe baza căruia să se găsească o linie de finanțare pentru aceste lucrări de restaurare.

Proiectul de restaurare în faza D.A.L.I. a fost finalizat în decursul acestui an, în vederea găsirii unei linii de finanțare pentru restaurarea acestui monument istoric de importanță națională.

A fost realizat în mai multe etape:

Perioada 2019-2023 – realizarea studiilor de teren cu sprijinul financiar și logistic al Asociației R.O.S.T.:

– ridicarea topografica,

– studiul geotehnic,

– studiul dendrocronologic,

– expertiza biologica,

– studiul istoric.

În anul 2020, Parohia Ortodoxă Română din Breb a obținut o finanțare din partea Consiliului Județean Maramureș pentru proiectul de Punere în siguranță a bisericii de lemn din Breb prin consolidarea terenului din jurul său.

Anii 2022-2023 – realizarea proiectelor pe specialități, în faza de proiectare D.A.L.I.:

– proiectul de arhitectură,

– proiectul de structură,

– proiectul de instalații electrice,

– proiectul pentru amenajarea incintei,

– proiectul pentru componente artistice,

– verificarea proiectului de către verificatori atestați.

Valoarea de proiectare s-a ridicat la 113.957lei, din care 20.860lei au fost plătiți de Consiliul Județean Maramureș în cadrul Programului de finanțare „Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș” din anul 2023, 10.000lei au fost plătiți de Parohia Ortodoxă Română din Breb cu sprijinul Consiliul Județean Maramureș, iar 83.097lei a reprezentat contribuția Asociației R.O.S.T.

CONCLUZII

După finalizarea lucrărilor de proiectare pentru Restaurarea Bisericii de lemn ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din bREB, în faza D.A.L.I., se va căuta o linie de finanțare pentru lucrările de execuție.

Avem în vedere programul P.N.R.R. – Obiectiv specific 5.2 ”Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, și a securității în alte zone decât cele urbane” – Apel destinat exclusiv investiţiilor localizate în mediul rural care vizează intervenţii asupra monumentelor istorice de categoria A inclusiv UNESCO.

După finalizarea lucrărilor de execuție biserica va deveni un reper cultural pentru satul Breb și pentru comuna Ocna Șugtag, va putea fi folosită ca lăcaș de cult folosit în cadrul unor sărbători religioase, va fi un loc excepțional pentru oficierea de nunți și botezuri ”de atmosferă”, va putea să găzduiască evenimente de muzică cultă datorită acusticii perfecte pe care o are și nu în ultimul rând va putea expune artefacte din domeniul cultelor și de ce nu și al artei contemporane.

Urmărește-ne: