BUTEASA – proiectul de restaurare a bisericii de lemn

BUTEASA – proiectul de restaurare 

În noaptea dintre 14 și 15 ianuarie 2019 o parte din acoperișul bisericii a cedat, după o perioadă de 10 ani în care acoperișul bisericii s-a degradat progresiv, lăsând ploaia să pătrundă în interior și să creeze condiții prielnice atacurilor biologice și degradărilor implicite.

Au rămas în picioare pereții și turnul. Turnul are o structură sănătoasă, cu material lemnos cu secțiuni mari și cu îmbinări bine lucrate, ce se prezintă în stare bună. Însă corpul bisericii, mai precis pereții rămași, au semne de atacuri biologice cu fungi, ce s-au soldat cu suprafețe de putregai și pierderi de material.

Imediat după prăbușire, Asociația ROST a demarat procedura de autorizație în regim de urgență pentru punerea în siguranță a structurii rămase. Astfel, până la finele anului 2019 a fost realizat un sistem de sprijiniri locale, din interior, combinate cu un sistem de chingi pentru a împiedica înclinarea și căderea spre exterior a zidurilor, și un strat de scânduri înclinate spre exterior, care să asigure susținerea zidurilor. Pentru susținerea turnului au fost montate reazeme contravântuite, așezate exact sub punctele de descărcare a stâlpilor turnului combinat cu un sistem de sprijinire înclinată, așezat pe colțul sud-vestic. Propunerea de sprijinire a fost făcută de biroul de proiectare ConsolideM condus de d-na dr. ing. Dorottya Makay. Lucrările iniţiate de Asociaţia R.O.S.T. au fost finanţate prin programul Consiliului Judeţean Maramureş de sprijin financiar pentru unităţile de cult conform O.G. 82/2001.

A urmat o perioadă de căutare a unei finanțări pentru proiectul complex de restaurare, cu o tentativa eșuată în anul 2021 când a fost depusă o documentație pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002.

Perioada 2019-2021 a fost folosite de Asociația ROST pentru a elabora studiile de teren și câteva studii de specialitate:

– ridicarea topografica,

– studiul geotehnic,

– studiul dendrocronologic,

– expertiza biologica,

– studiul istoric.

Tot în aceasta perioada Asociația ROST a organizat câteva acțiuni pentru implicarea comunității locale în intenția de salvare a bisericii bătrâne din sat:

– în luna martie 2019, în ziua de mărțisor, împreună cu grupul local al Tinerilor din Buteasa și cu grupul de acțiune pentru salvarea bisericii, a fost curățat amplasamentul de reziduurile dărămaturilor. Elementele de lemn ale acoperișului prăbușit au fost stivuite la limita sudica de proprietate, sub o prelata; bucățile sfâșiate de pânză pictata, piese de îmbrăcăminte rituala, ușile împărătești și alte obiecte mobile au fost depozitate într-o casa nefolosită a familiei Nechita din Buteasa. La final toată lumea a primit ca amintire un mărțisor cu biserica veche din Buteasa și legăturile de prietenie au fost încălzite la degustarea bucatelor preparate de gospodinele din sat;

– la inițiativa inimoasei familii Bârle, în ziua a doua de Paști din anul 2021 a fost organizat un concert de pricesne în biserica noua din sat, unde trei tinere muziciene, Maria Mihali, Livia Neag Nistea și Simona Neag, au cântat pentru biserica veche. La finalul concertului, toți participanții au vizitat bătrâna biserica, după care familia Bârle a oferit un prânz specific sărbătorii pascale.

Pe tot parcursul acestor ani au fost publicate articole, atât pentru diseminarea etapelor de cercetare parcurse, și pentru sensibilizarea publicului larg asupra ideii de salvare a bisericilor bătrâne, cât și punctual pentru salvarea sa. Cea mai importantă apariție dedicată bisericii vechi din Buteasa a fost în anul 2020 în Caietele Restaurării.

În vara anului 2022 a fost reluată colaborarea cu biroul de proiectare ConsolideM. La vizita pe teren s-a constatat starea actuală, cu elementele ruinei deformate semnificativ. Apoi a fost demarat în regim de urgență proiectul de restaurare și reconstrucție a bisericii.

Au fost întocmite proiectele pe specialități, urmate de verificările specifice:

– proiectul de arhitectură,

– proiectul de structură,

– proeictul de instalații electrice

– proiectul pentru amenajarea incintei,

– proiectul pentru componente artistice,

– verificarea proeictului de către verificatori atestați.

La finalul anului 2023 ne mândrim că am reușit să obținem Autorizația de Construire și să finalizăm proiectul în faza D.A.L.I. pentru restaurarea și reconstrucția bisericii din Buteasa.

Valoarea de proiectare s-a ridicat la 95,350lei, din care 39.400lei au fost plătiți de Consiliul Județean Maramureș în cadrul Programului de finanțare „Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș”, iar 55.950lei a reprezentat contribuția Asociației R.O.S.T.

Cu sprijinul d-lui Bogdănel Gavra, proiectul a fost depus pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție și restaurare în Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 / Obiectiv de politică: 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale / Prioritatea: 7 – O regiune atractivă / Obiectiv Specific 5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane.

CONCLUZIE

Biserica din Buteasa se află pe ”Lista monumentelor istorice din Maramureș aflate în colaps” împreună cu alte 10 monumente istorice din județul Maramureș conform raportului Direcției Județene pentru Cultură Maramureș către Ministerul Culturii.

Situația este critică, sunt necesare aceste lucrări urgente de restaurare a bisericii pentru a nu pierde ultimele mărturii ale existenței sale. Biserica este păstrătoare a unor informații pe care suntem obligați a le cerceta și a le conserva pentru urmașii noștri. Ea reprezintă o parte însemnată din istoria comunității locale. Este lada de zestre a satului Buteasa și o mărturie importantă pentru Țara Chioarului.

Odată cu restaurarea bisericii va fi redat comunității locale un monument istoric unic:  biserica din Buteasa este singura biserică din lemn cu sistemul constructiv ”în căței” din zonă. Mai mult decât atât, acest obiectiv poate deveni o atracție turistică în zonă: potențialul turistic al Defileului Lăpușului cu peisajul său spectaculos va fi susținut de acest monument istoric salvat și redat satului Buteasa și Țării Chioarului.

 

Urmărește-ne: