Ambulanță la Breb

A M B U L A N Ț Ă  L A  B R E B   martie 2018 În luna martie a anului 2018 AMBULANȚA […]

Expoziție VERNADOC

E X P O Z I Ț I E  V E R N A D O C  9-10 noiembrie 2018 Asociația One Sound este organizatorul […]

Simpozion Breb

S I M P O Z I O N   B R E B 20 iulie 2018 În 20.07.2018 Asociația R.O.S.T. a organizat un simpozion […]

Casa cu Clăi

C A S A  C U  C L Ă I 12 august 2017  CASA CU CLĂI este o acțiune de reabilitare a unei case tradiționale […]