Casa cu clăi 2020

În prag de an nou ne gândim cu drag la proiectul nostru de acum 3 ani: CASA CU CLĂI. Am adunat toată arhiva demersului într-o […]

Ambulanță la Breb

A M B U L A N Ț Ă  L A  B R E B   martie 2018 În luna martie a anului 2018 AMBULANȚA […]

Expoziție VERNADOC

E X P O Z I Ț I E  V E R N A D O C  9-10 noiembrie 2018 Asociația One Sound este organizatorul […]

Simpozion Breb

S I M P O Z I O N   B R E B 20 iulie 2018 În 20.07.2018 Asociația R.O.S.T. a organizat un simpozion […]