Coruia – broșura 2023

În anul 2020 a fost finalizată prima cercetare dendrocronologică unei biserici de lemn din Țara Chioarului: Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălăşeni – lucrare inițiată și susținută de Asociaţia R.O.S.T. cu ajutorul Consiliului Județean Maramureș și a biroului de proiectare ARCOLAR.

La scurt timp după ce broșura „Aspecte inedite în țara Chioarului. Biserica din Săcălășeni” a ieșit de sub tipar, tânăra etnoloagă Diana Denisa Ţicală a avut ideea organizării unui eveniment menit să promoveze noile informații și istoricul rescris al vechii biserici.

Evenimentul a avut loc chiar în incinta vechii biserici, în Ziua Universală a Iei, sub egida Centrului de informare Turistică din Săcălăşeni, în colaborare cu Asociaţia R.O.S.T.

A fost un eveniment tihnit, în care au fost expuse spăcele şi cămeşi din Ţara Chioarului şi a fost lansată spre cunoaşterea publicului broşura destinată bisericii vechi din Săcălăşeni.

Informaţiile noi aduse de datarea dendrocronologică a provocat o mică rumoare în rândul localnicilor, pentru că pisania rămasă de la ultima pictare a bisericii în 1864 menţionează anul 1442 ca an al construirii bisericii, iar datarea dendrocronologică poziţionează construirea ei în intervalul 1723­1725, ”după vremea tătărime” adică după retragerea sângeroasă a armatei tătare din războaiele europene în 1717. Înțelegem că anul 1442 este anul în care în Şăcălăşeni a fost ridicată prima construcţie cu destinaţia expresă de biserică și ca arhaismul din imaginea bisericii, care a avut şansa să fie păstrată într­o formă foarte apropiată de cea originală, nu ne mai trimite la o datare extrem de veche aşa cum se credea până acum, ci concretizează alte repere istorice valoroase precum conexiunea cu Ţara Maramureşului şi meşteri – dulgheri de acolo, împreună cu tehnicile constructive duse către excelenţă în acea zonă etnografică.

Pentru curioşi, broşura poate fi descărcată de pe pagina Asociaţiei ROST: http://rostmaramures.ro/sacalaseni-brosura-2020/

Tot de pe pagina Asociaţiei ROST poate fi descărcată și broșura destinată bisericii de lemn din Buteasa ajunsă în stadiu de ruină, care cuprinde datarea dendrocronologică, istoricul rescris al bisericii, informații documentare inedite despre sat, meșteri și icoane, și toate argumentele care conturează clar și imperativ necesitatea restaurării și reconstrucției sale: https://rostmaramures.ro/buteasa-brosura-2020/

Evenimentul de la Săcălășeni a fost de dimensiuni mici dar a atras, pe lângă localnici curioși, câteva personalităţi sensibile la păstrarea tradiţiilor şi consolidarea identităţii comunităţilor locale: Delia Suiogan prodecan al Facultăţii de Litere şi coordonator al Specializării Etnologie, Oksana Florescu preşedintele filialei locale a Uniunii Arhitecţilor din România, Mariana Lupșe reprezentanta locală a Ministerului Turismului, și câteva personalități din domeniul politic.

Gazdele generoase au fost: iniţiatoarea şi organizatoarea evenimentului Diana Denisa Ţicală

prin Centrul de Informare Turistică din Săcălăşeni, părintele­paroh Lăcătuş Vasile, şi Primăria comunei Săcălăşeni.

Pentru a nu pierde conexiunile umane generate de acest eveniment, Diana Denisa Ţicală a venit cu o nouă idee de colaborare: cercetarea dendrocronologică pentru Biserica „Sfânta Ana” din Coruia, și publicarea rezultatelor într­o nouă broșură în colecția Asociației R.O.S.T. Cercetarea dendrocronologică pentru biserica din Coruia a fost făcută în anul 2021 de laboratorul de cercetare dendrocronologică ANNO DOMINI DENDROLAB, condus de arheologii Boglárka Tóth și István Botár, secondați de colaboratorul lor constant Denis Walgraffe.

Interpretarea rezultatelor cercetării și corelarea lor cu informațiile documentare existente și cu releveul detaliat de arhitectura realizat de arhitecta Oxana Crăciun, este oferită de Asociatia R.O.S.T. prin arhitecta Laura Zaharia.

Broșura este concepută, scrisă și editată de arhitecta Laura Zaharia dar cuprinde pe lângă „Cuvântul înainte” transmis cu generozitate de conf. univ. dr. etn. Delia­Anamaria Răchișan, articole dedicate bisericii din Coruia scrise de pr. Augustin Homorodan, arh. Oksana Florescu, etn. Diana Denisa Țicală și dr. rest. Dumitrița Filip.

Editarea și tipărirea broșurii „Aspecte inedite din Țara Chioarului: Biserica din Coruia” a fost posibilă datorită generozității biroului de proiectare ARCOLAR condus de dr. ing. Gelu Zaharia, Asociatiei R.O.S.T., și a protectorului demersurilor culturale cu ROST, dl. Doru Blaga.

Urmărește-ne:

Lasă un răspuns