Despre noi

Mai întâi a fost CASA CU CLĂI. Pentru acest concept de salvare a unei case tradiționale aflate în pericol s-au coagulat, în anul 2017, forțele a 4 sufletiști: Zaharia Sorin, Zaharia Gelu, Adrian Cramar și Zaharia Laura. Odată finalizate lucrările prin care CASA CU CLĂI a redevenit locuibilă, a urmat workshop-ul prin care fragmente de stâlpi și grinzi rămase neutilizate au fost ”reciclate” sub forma unei mici Biblioteci cu ROST.

Pentru ca aceste inițiative din domeniul conservării moștenirii tradiționale în mediul rural să nu rămână singulare, cei 4 au înființat Asociația R.O.S.T. ce are ca prioritate inițierea de acțiuni pentru salvarea patrimoniului tradițional rural. Au urmat colaborări cu Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului care pe lângă preocuparea protejării biodiversității și a menținerii într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale, are ca obiectiv și menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura prin păstrarea folosințelor tradiționale ale terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale. Colaborări cu Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, în programul Studiilor Culturale – ETNOLOGIE, atât în pregătirea studenților cât și în sesiunile de comunicări științifice organizate sub egida sa. Colaborări cu Ordinul Arhitecților Filiala Nord Vest în căutarea de soluții pentru a îmbunătăți accesul comunităților locale la informațiile referitoare la modul corect de construire în mediul rural și de conștientizare a valorilor tradiționale ce trebuie menținute cu precădere în domeniul arhitecturii tradiționale. Și nu în ultimul rând colaborări cu Ambulanța pentru Monumente, în frumoasele lor acțiuni de salvare a bătrânelor bisericuțe de lemn în județele Sălaj și Maramureș.

Începând cu Simpozionul cu ROST organizat în anul 2018 pentru promovarea valorilor bisericii bătrâne din satul Breb și a elementelor sale de unicitate, necesar a fi puse în valoare prin restaurarea bisericii, Asociația R.O.S.T. și-a canalizat o parte însemnată din eforturile sale pentru cercetarea acestor „lăzi de zestre” ale satelor noastre.

La inițiativa Asociației R.O.S.T. au fost făcute primele cercetări dendrocronologice în Țara Chioarului (la Buteasa și la Săcălășeni) și în Țara Maramureșului (la Breb), urmate de o frumoasă colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, în proiectul tururilor virtuale ale bisericilor de lemn județul Maramureș, unde Zona Codrului a beneficiar de o serie de datări dendrocronologice, necesar a fi integrate în fișele monumentelor și implicit în istoricul lor.

Pentru biserica din Buteasa, al cărui acoperiș s-a prăbușit în mod rușinos chiar în ziua culturii naționale, 15 ianuarie 2019, Asociația R.O.S.T. a susținut un program consecvent de promovare în vederea restaurării și reconstituirii sale. A fost pusă în siguranță structura bisericii astfel încât să se evite prăbușirea turnului și a pereților rămași în picioare și apoi a urmat procesul amplu de realizare a proiectului de restaurare în vederea obținerii unei finanțări.

Bisericile din Buteasa și din Breb rămân programele prioritare ale Asociației R.O.S.T. și alături de ele aderă și bisericile din Ulmeni și Coaș unde comunitatea locală este cea care inițiază demersurile necesare pentru restaurarea celor 2 biserici.

O nouă linie de cercetare s-a deschis către domeniul arheologiei, mai precis a arheologiei integrate cercetării de arhitectură. Deocamdată acestea se întâmplă la Biserica din Breb și în vecinătatea sa, la vechiul cimitir din Copăciș, dar rezultatele sunt neprețuite și merită să fie continuate și diseminate.

Laura Zaharia
15 decembrie 2023